Giới thiệu

Thời gian mở cửa và phục vụ

Thời gian phục vụ bữa trưa
Thứ hai 11:30 AM -  4:30 PM
Thứ ba 11:30 AM -  4:30 PM
Thứ tư 11:30 AM -  4:30 PM
Thứ năm 11:30 AM -  4:30 PM
Thứ sáu 11:30 AM -  4:30 PM
Thứ bảy 12:00 PM  - 4:30 PM

 

Thời gian phục vụ bữa tối
Chủ nhật

5:00 PM - 9:30 PM

Thứ hai 5:00 PM - 9:30 PM
Thứ ba 5:00 PM - 9:30 PM
Thứ tư 5:00 PM - 9:30 PM
Thứ năm 5:00 PM - 9:30 PM
Thứ sáu 5:00 PM - 10:30 PM
Thứ bảy 5:00 PM - 10:30 PM
 

Tất cả thực phẩm được chuẩn bị mà không sử dụng M.S.G.
Đối với người ăn chay, chúng ta có thể nấu bất kỳ món ăn nào với
rau hoặc đậu phụ
Chúng tôi chấp nhận thẻ tín dụng